ترجمه شعر فیلم Asoka

Asoka-Jhoom CHamili

جوم چمیلی جوم چمیلی
برقص یاسمن....

جا جروالی جوم جوم ...... برقص ای ضربه ی عشق

گوم چمیلی گوم چمیلی ..... بچرخ ای یاسمن

جا جروالی گوم گوم .....بچرخ ضربه ی عشق

اوره کاچی ..... اوه دوست داشتنی من

اوره کاچی کاچی کی گودیا .... عروسک(شیشه ایی) خوشگل کائوچویی من

هو تو په بانده پریم کی پودیا ..... این عشق خواستن رو روی لبانت بیار

نا ایسه کوله نا موه سه بوله ..... تو ( لبانت ) رو باز نمی کنی و صحبت نخواهی کرد

پلکو په رک که آکوسه تاوله ...... تو ( عشق ) رو زیر پلکهات و درون چشمانت پنهان کرده ایی

نا ایسه کوله نا موه سه بوله ..... تو دهانت رو باز نمی کنی و حرفی (از عشق) نمی زنی

پلکو په رک که آکو سه تاوله ..... تو ( عشق ) رو زیر پلکهات و درون چشمانت پنهان کرده ایی

سونیو سونیو..... گوش کن

سونیو سونیو میسری سه می تهی .... گوش کن شیرین تر از ابنبات

آکو مه بند هه باته رَسی لی...... تمام حرف های شیرین توی چشمانت ساکت شده

نا اون هه کوله نا موهه سه بوله...... تو اونا رو به حرف نمیاری و صحبت نمی کنی

پلکو په رک که آکو سه تاوله..... تو (عشق) رو زیر پلکهات و درون چشمانت پنهان کرده ایی
جوم چمیلی جوم چمیلی..... برقص یاسمن

جا جروالی جوم جوم...... برقص ای ضربه ی عشق

گوم چمیلی گوم چمیلی...... بچرخ ای یاسمن

جا جروالی گوم گوم .....بچرخ ضربه ی عشق

پاهادی پر چلننا هه تو پربت ها تا دو...... اگر تو بخواهی از کوهستان بگذری اونا رو بخاطر تو حرکت میدم

گاتا او مه کهی چوپنا هه تو ساوا بولا دو ......اگر بخواهی در ابرها پنهان بشی من شبیه فصل باران خواهم شد

مهوا مهوا مهکا مهکا..... گلها شمیم

مهکا مهکا مهوا مهوا ....رایحه ی گلها

کویی اودتا هوا پچ چی بتا دِگا تیکانا ...... پرنده ایی که بسرعت پرواز میکنه می خواد به ما بگه که چطور زندگی کنیم

جاها سه دین نیکلتا هه اوس هی تیله په آنا....... بیا به قلمروی طلایی ما که انجا مکانی ست که خورشید از ان طلوع میکند


ترا کویی پریچ چهد هو تو سوندری بتا ده ......اگر چیز خاصی در موردت هست بگو ای زیبا

بری می تی تری موسکان هه مودَری بنا ده ...... لبخندت فوق العاده زیباست  مثل زنگ می مونه

هه پردسی موجه بول جائه گا کهی په ...... تو توی این سرزمین غریبه ایی پس چطوری منو فراموش میکنی؟

ده وچان مه پاهان لو اوسه گهانا سمجاکه......  یک قول به من بده من اونو مثل جواهر به خودم می اویزم
=================================


پیچلی بار گئیتی توم بلت کده هه دکا
بار دیگر برگرد و نگاهم کن

روشنی سه بره بره......  روشنایی سرازیر میشود

بره بره ناینا تره ...... لبریز می شوند چشم های تو

روشنی سه بره بره ...... سرشار از نور

بره بره ناینا تره ..... چشمان تو اکنده از نورند

چوکه بوله نا چوو نا موجه.......
مرا حس کن در حالی که چشمانت می گویند به من نزدیک نشو

سپنو سه بره بره  ..... لبالب از رویاها

بره بره ناینا تره ...... چشم های تو

سپنو سه بره بره ..... لبریز از رویا و آرزوها

سپنو سه بره بره . ...... چشم های تو

چوکه بوله نا چوو نا موجه .......
مرا حس کن در حالی که چشمانت می گویند به من نزدیک نشو

دوندا هه دونداهه توجهه  ...... من باید در جستجوی تو باشم

آکاش اوپر تله ..... برای یافتنت در تمام آسمان و زمین
شاید کیسی بدری مه لیپتی هویی تو میله.......
شاید تو را پیچیده در ابرها بیابم

دوندا هه دونداهه توجهه .... باید در جستجوی تو باشم، بدنبال تو

آکاش اوپر تله ..... در تمام آسمان و زمین

شاید کیسی بدری مه لیپتی هویی تو میله .......
شاید تو را غوطه ور در آب و برروی موج های رودخانه بیابم

روشنی سه بره بره ......  آکنده از نور

بره بره هه ناینا تره ...... چشم های توسرشار از نورند

چوکه بوله نا چوو نا موجه .......
مرا حس کن در حالی که چشمانت می گویند به من نزدیک نشو

منه سمایی روکه  ....آیا زمان توقف کرده است

ترا پتا پوچا هه.....  من تو را در همه جا جستجو کردم

میلی ندی سه کهکه ساگر تله دوندا هه .......
رودخانه به من گفت باید برای یافتن تو به اعماق اقیانوس ها بروم

ها لهرو په چلته هوئه..... بر روی امواج براه افتادم

پانی که پن چهوته هه ....آب مرا لمس کرد

جِسه تره هات ...... مانند دستان تو

مرا یه تن چهوته هه ...... بدن مرا لمس کرد


====================================

/ 1 نظر / 286 بازدید
هدیه

ترو خدا اگه تونستی ترجمه ی اهنگ تری مری در سریال قبول میکنم که هندی است را بذار چون من خیلی وقت که دنبالش میگردم اگه گذاشتی بیا وبلاگ من بهم خبر بده خیلی ممنون از ترجمه هایی که میزاری[تایید]