ترجمه شعر فیلم Rab Ne Bana Di Jodi

 

Haule Haule
Rab Ne Bana Di Jodi
Singer:Sukhwinder Singh

هوله هوله سه هوا لگتی هه == مثل یه نسیم آروم آروم میوزه

هوله هوله سه دوا لگتی هه  == مثل دوا که یواش یواش اثر میکنه

هوله هوله سه دوعا لگتی هه ==  مثل دعا که آروم آروم مستجاب میشه

هوله هوله چاندا برتا هه ==  مثل ماه که آروم آروم میره ناپدید میشه

هوله هوله گونگت اوتها هه == مثل حجاب که آروم آروم میره کنار

هوله هوله سه نشا چرتا هه == مثل مستی که آروم آروم روت اثر میکنه

تو صبر توکر مره یار == تو یه مقدار صبر داشته باش دوست من

زارا سانس تو له دیلدار == یه نفس عمیق بکش عزیز من

چل فیکر نو گولی مار یار == زیاد نگران نباش ای رفیق

هین دین جینده ری ده چار == زندگی خیلی کوتاهه

هوله هوله هوجائه گا پیار چلیا == تو آروم آروم عاشق میشی عزیز من

عیشق که دی گالیان تنگ هه == راه عشق خیلی دشواری ها داره

شرم و شرمی مه بند هه == با شرم آمیخته است

خود سه خود کی کِیسی یه جنگ هه == یه جنگ عجیبی در میونه

پل پل یه دیل گلبرایه == قلبت همیشه (هرلحظه) نگرانه

پل پل یه دیل شرمائه == همش احساس شرم میکنی

کوچ کهتا هه اور کوچ کر جائه == یه چیز میگه ولی در عمل یه کار دیگه میکنه

کِیسی یه پاهلی موا دیل مرجانا  == چه معمای سختیه و این قلب دیوونه اینونمی فهمه

عیشق مه جلدی برا جورمانا  == از عشق مثل یه جرم بزگ میترسه

تو صبر توکر مره یار ==  یه مقدار صبر داشته باش دوست من

زارا سانس تو له دیلدار ==  نفس عمیق بکش عزیز من

چل فیکر نو گولی مار یار == زیاد نگران نباش رفیق

هین دین جینده ری ده چار == زندگی خیلی کوتاهه

هوله هوله هوجائه گا پیار چلیا  2== تو آروم آروم عاشق میشی عزیز من


رب داوی سب کویی هونا  == همه چیز به با نظر خدا اتفاق میفته

کر کویی یون جادو تونا == امیدوارم این رو به خوبی اسپل کرده باشی

من چاهه من جائه هائه مرا سونا == پس عزیزم منو قبول کن

رب ده ساهاره چلده ==  خدا خودش تو مراحل عشق راهنماییت میکنه

نا هین کیناره چلده ==  پس اگر نتونستی ساحل رو ببینی ، ادامه بده

دولی هه نا کاهاره چلده  == پس اگر تخت روانی وجود نداشت ، تو به راهت ادامه بده

کیا کهکه گایا تا شعیار وو ساینا  == شعری بود که میگفت

آگ کا دریا دوب که جانا  == مثل اقیانوسی از اتش هست که تو مجبوری درش شنا کنی

تو صبر توکر مره یار ==  یه مقدار صبر داشته باش دوست من

زارا سانس تو له دیلدار ==  یه نفس عمیق بکش عزیز من

چل فیکر نو گولی مار یار ==  زیاد نگران نباش رفیق

هین دینِ جینده ری ده چار ==  زندگی خیلی کوتاهه

هوله هوله هوجائه گا پیار چلیا ==  تو آروم آروم عاشق میشی عزیز من

=================================

Tujh Main Rab Dekhya Hai
Rab Ne Bana Di Jodi

تو هی توه جنت ==  مری تو بهشت منی

تو هی مرا جنون == تو دیوانگی منی

تو هی توه منت مری ==  تو تمام آرزوی منی

تو هی روح کا سوکون == تو آرامش روح منی
.
تو هی آکیون کی تنداک == تو سایه سار چشم منی

تو هی دیل کی دستاک == تو دستگیره دروازه دل منی

اور کوچ نا جانون مِین بس ایتنا هی جانون == دیگه چیزی نمیدونم فقط میگم

توج مه رب دیکتا هی == خدا رو در وجود تو میبینم

یارا مِین کیا کَرون == عشق من میگی چی کار کنم؟

سجده سار جوکتا هی == سر فرود میارم

یارا مِین کیا کَرون == عشق من میگی چی کار کنم؟

کِیسی هه یه دوری == چطور میتونه فاصله بین ما باشه؟

کِیسی مجبوری == چه اجباری؟

مِینه نظرون سه توجه چهولیا == من با نگاهم تو رو لمس کردم

کبهی تری خوشبو == گاهی بوی خوش تو

کبهی تری باتین == گاهی کلمات زیبای تو

بِهین مانگه یه جهان پالیا == انگار یه دنیا رو به دست آوردم

تو هی دیل کی هی روناک == تو نور دل منی

تو هی جنمون کی دولت == تو دارایی زندگی منی

اور کوچ نا جانون مِین بس ایتنا هی جانون == دیگه چیزی نمیدونم فقط میگم

توج مه رب دیکتا هی == خدا رو در وجود تو میبینم

یارا مِین کیا کَرون == عشق من میگی چی کار کنم؟

سجده سار جوکتا هی == سر فرود میارم

یارا مِین کیا کَرون == عشق من میگی چی کار کنم؟

وسدی وسدی وسدی، دیلته دیل ویچ سبدی، هسدی هسدی هسدی، دیل رونه ته هسدی == از وقتی توی قلبم خونه کردی قلبم گریه میکنه و میخنده

رب نه بنا دی جودی هایه == خدا این زوج رو آفریده

چم چم آیه موجه تارسائه == آروم و با عشوه میاد

ترا سایه چهر که چومتا == سایه تو منو لمس(بوسه) میکنه

تو جو موسکائه == وقتی میخندی

تو تو شرمائه == وقتی خجالت میکشی

جِیسه مرا هی خدا چومتا == انگار دور خدا میچرخم

تو هی مری هی برکت == تو مهره شانس منی

تو هی مری عیبادت == وتو معبود و قبله منی

اور کوچ نا جانون مِین بس ایتنا هی جانون == دیگه چیزی نمیدونم فقط میگم


توج مه رب دیکتا هی == خدا رو در وجود تو میبینم

یارا مِین کیا کَرون == عشق من میگی چی کار کنم؟

سجده سار جوکتا هی == سر فرود میارم

یارا مِین کیا کَرون == عشق من میگی چی کار کنم؟

رب نه بنا دی جودی هایه == خدا این زوج رو آفریده

==========================================

Hum Hai Rahi Pyaar Ke Phir Milenge Cahlte Chalte
Rabne Bana Di Jodi

RAJ KAPOOR:
پیار هوا ایکرا هوا == عشق اتفاق افتاد و قبول واقع شد

جینا یاهان مرنا یاهان == اینجا جاییکه باید زندگی کرد و مرد

این باهون کو این راهون کو == این دستها ، این راهها

چور یه چولیا جائه گا کاها ؟ == کجا این حقه بازها میخوان برن

مانا دیل تو هه اناری == دل من پاک و معصومه(ساده لوح)

یه آوارا هی سهی == ممکنه حتی یک آواره باشه

اره بول رها بول سنگم هوگا که نهین == ولی رادها به من بگو ما باهم خواهیم بو یا نه ؟

هر جنم مه رنگ بدل که == توی هر تولدی رنگ ها تغییری میکنه

خوابون که پردون په هم کیلته == ما پشت پرده های رویا شکوفه میزنیم

هَم هه راهی پیار که == ما مسافران راه عشق هستیم

پیر میلنگه چلته چلته == ما با گذشت زمان باز هم همدیگرو ملاقات میکنیم

DEV ANAND:
دیل کا باهنور کره کره پوکر == این دل فریاد میزنه


جب پیار کِیسی سه هوتا هه == وقتی یک نفر عاشق میشه

جیا اوه جیا کوچ بول دو == عزیز من چیزی بگو

اَب درد سا دیل مه هوتا هه == حالا یه دردی در دل من وجود داره

هو تره گر که سامنه گر بنااونگا == من یه خونه مقابل خونه تو خواهم ساخت

توتا هی سهی == حتی اگر یه بار خراب شده

پل بهر که لیه کوی کر له == من آرزو میکنم که یک نفر عاشق من بشه

جوتا هی سهی == حتی اگر به دروغ باشه

هر جنم مه رنگ بدل که == توی هر تولدی رنگ ها تغییری میکنه

خوابون که پردون په هم کیلته == ما پشت پرده های رویا شکوفه میزنیم

هم هه راهی پیار که == ما مسافران راه عشق هستیم

پیر میلنگه چلته چلته == ما با گذشت زمان باز هم همدیگرو ملاقات میکنیم

SHAMMI KAPOOR:
!!!!!!!!! یا هوووووو

اوه هسینا زوفون والی جانه جها == اوه زیبای من با موهای کمند

چاهه موجکو جنگلی کهده سارا جهان == چیه اگر دنیا منو اجنبی صدا میکنه

اوه محفیل محفیل تو پیر == تو از جایی به جای دیگه میری

یا هو یاهو دیل کره == و دل من با پریه میگه یا هوووووو

بدن په سیتارن لپه ته هوئه == بدن زیبای تو با ستاره ها پوشیده شده

هر جنم مه رنگ بدل که == توی هر تولدی رنگ ها تغییری میکنه

خوابون که پردون په هم کیلته == ما پشت پرده های رویا شکوفه میزنیم

هم هه راهی پیار که == ما مسافران راه عشق هستیم

پیر میلنگه چلته چلته == ما با گذشت زمان باز هم همدیگرو ملاقات میکنیم

RAJESH KHANNA:
هی جای جای شیو شنکر کانتا لگه نا کنکر == نه خار و نه سنگ ما را نمیتونن آزار بدن

چاهه کوچ کر له زمانا == مسئله ای نیست که دنیا چی کار میکنه

مره جیون ساتی مره سپنون کی رانی == همراه زندگی من ، ملکه رویاهای من

زیندگی سفر هه سوهانا == این سفر قشنگترینشه

کوچ تو لوگ کهنگه == مردوم همیشه خواهند گفت

نا سونا کی جیه == به اونها گوش نده

هی چین آئه مره دیل کو == تنها چیزی کخ من میخوام ارامش در قلبم هست

دوعا کی جیه == دعا کن که بدستش بیارم

هر جنم مه رنگ بدل که == توی هر تولدی رنگ ها تغییری میکنه

خوابون که پردون په هم کیلته == ما پشت پرده های رویا شکوفه میزنیم

هم هه راهی پیار که == ما مسافران راه عشق هستیم

پیر میلنگه چلته چلته == ما با گذشت زمان باز هم همدیگرو ملاقات میکنیم

RISHI KAPOOR:
درد دیل درد جیگر == درد دل درد جگر

زمانه کو دیکانا هه == من میخوام ک به دنیا نشون بدم

هم کیسی سه کم نهین هین == من کمتر از هیچ کس نیستم

توجکو یه بتانا هه == من باید به تو نشون بدم

یه وادا رها == این قول منه

اوه مری چاندنی == به تو چاندنی(مهتاب) من

هر جنم مه رنگ بدل که == توی هر تولدی رنگ ها تغییری میکنه

خوابون که پردون په هم کیلته == ما پشت پرده های رویا شکوفه میزنیم

هم هه راهی پیار که == ما مسافران راه عشق هستیم

پیر میلنگه چلته چلته == ما با گذشت زمان باز هم همدیگرو ملاقات میکنیم

=================================================

Dance Pe Chance
Rab Ne Bana Di Jodi
Singer:Sunidhi Chauhan, Labh Janjua


لفت لگ آگه آگه == پای چپ جلو

رایت لگ پیچه پیچه == پای راست عقب

آجا یارا لتس استارت وه == حالا بیا شروع کنیم

سر کو گوماله روند == سرتو بچرخون

پِیر زرا آپ داون == پا بالا و پایین

ایتنی سی یه بات وه == این تمام چیزیه که تو باید انجام بدی

وو بندا هی کیا هه جو ناچه نا گایه == چه جور ادمیه کسی که نه میخونه و نه میرقصه

آا هات مه تو هات تام له == بیا و دست منو بگیر

اویه دنس په چنس مار له == شانستو امتحان کن برقص


 اوه سونیه دنس په چینس مار له == اوه عزیزم شانستو تو رقص امتحان کن

اوه بالیه دنس په چینس مار له == ای عاشق شانستو امتحان کن و برقص


 Peeche Peeche Aaye Teri Chalvendai Aaya
Saanu Laakhon Saahe Lashkare Ni
Saanu Tera Laung Lapeya
Dil De Ke Tu Laija Mutiyaar Ni
Saanu Tera Laung Lapeya

اوه چل هات گوماله یارا == حالا بازوتو تکون بده

اوه جیسه سویان سات سه بارا == مثل ساعت بازوت از 7 تا 12 حرکت میکنه

له بن گیا استپ سونیا == حالا ببین این شد یک استپ

تو بن گیا هپ سونیا == و تو خیلی هیپ شدی عزیزم

اوه زرا کمر کو ایسه گومانا == حالا کمرتو یه ذره تکون بده


 اوه جیسه هوا مه آت بنا == مثل اینکه تو در نسیم فرم گرفتی

تو بن گیا هپ سونیا == و تو خیلی هیپ شدی عزیزم

اوه زرا کمر کو ایسه گومانا == حالا کمرتو یه ذره تکون بده

وو بندا هی کیا هه جو ناچه نا گایه == چه جور ادمیه کسی که نه میخونه و نه میرقصه

آا هات مه تو هات تهم له == بیا و دست منو بگیر

اویه دنس په چینس مار له == شانستو امتحان کن و برقص


 اوه سونیه دنس په چینس مار له == اوه عزیزم شانستو تو رقص امتحان کن

اوه بالیه دنس په چینس مار له == ای عاشق شانستو امتحان کن و برقص


 Taali Teri Guth Te Paranda Tera Laal Ni
Roop Di O Raniye Parandenu Sambhaal Ni
Kaali Teri...Kaali Teri

اوه اک هات کو اونچا اوتهاله == حالا یه دستتو بالا ببر

اوه مندیر کی گنتی بجله == مثل وقتیکه میخوای زنگ معبد را به صدا در بیاری

تو بن گیا هپ سونیا == و تو خیلی هیپ شدی عزیزم

اوه دوجا هات هیله زرا نیچه == حالا اون یکی دستتو پایین بیار

اوه جیسه اوتی پتنگ کویی خینچه == مثل موقعی که میخوای یه بادبادک هوا کنی

تو بن گیا هپ سونیا == و تو خیلی هیپ شدی عزیزم

وو بندا هی کیا هه جو ناچه نا گایه == چه جور ادمیه کسی که نه میخونه و نه میرقصه

آا هات مه تو هات تهم له == بیا و دست منو بگیر

اویه دنس په چینس مار له == شانستو امتحان کن و برقص


 اوه سونیه دنس په چینس مار له == اوه عزیزم شانستو تو رقص امتحان کن

اوه بالیه دنس په چینس مار له == ای عاشق شانستو امتحان کن و برقص
=============================================

/ 2 نظر / 1170 بازدید
ماری

خیلی دوست داشتم بازم از این کارا کن ......

مطالبتون عالیه ممنون