ترجمه شعر فیلم Don

Kaike Paan Banaras Vala

Don
آری تومکا کا باتای باییا.....چطور بهت بگم برادر

هومرا هال کاهی.....مشکلی برای من به وجود اومده

نیکله ده هوم حلوا کانه.....میخواستم حلوا بخورم

موهی جال گایا هه.....آخرش دهنم رو سوزوندم

هووووم کا تومکا باتی آب کا سمجی......چطوری میتونم بگم؟چطور توضیح بدم؟

بادی دورگاتنا هه مشکیل پاجناهه....تو وضعیت بدی افتادم

چالا آیسا چاکر اوتی آیسی پاندی.....من مجبورم که برای نجات جونم فرار کنم

بادی لمبی چودی هوی باگا دودی.....یه سرگردانی و تعقیب وطولانی قسمت من شده

دین رات جو هومنه جاگ جاگ کی آیسی باگام باگ.....شب و روزم بیدارم و همیشه در حال فرارم

که هوم کبهی هیا گائه کبهی هو آ گائه.....بعضی وقتها از این طرف و بعضی وقتها از اون طرف

کبهی ایدر باگه کبهی اودار باگه.....یکبار از این طرف فرار میکنم و بعدش از اونطرف

پیر تومنه دیا یه پان....اونوقت تو این پان رو به من میدی؟

تو آیی هومری جان مین جان.....و زندگی رو به بدن خسته ام بر میگردونی؟

کایکه پان بنارس والا....خوردن یک پان که برای بنارسه

کول جایه باند اکال کا تالا.....مخ از کار افتاده ام رو باز میکنه

پیر تو آیسا کار دامل.....حالا تماشا کن که چی کار میکنم

سیدی کار ده سبکی چال....تا کمر همه رو راست کنم

او چورا او چورا.....این پسره این پسره

او چورا گانگا کیناره والا....این پسره از بین خلافکارها اومده

آری رام دوهایی کایسه چاکار مین پاد گایا های های های.....من طلسم شدم که تو این پیچ و خم گرفتار بشم,افسوس

کاهان چان پاسایی مین تو سولی په چاد گایا های های های...زندگی من تو برزخه افسوس که من نزدیک چوبه دار و مامور اعدامم

کایسا سیدا سیدا مین کایسا بولا بالا هان هان.....من خیلی درستکار و ساده و بی گناهم

جانه کائون گری مین پاد گایا پادهه کیون سه پالا.....نمیدونم چه طور از میون آدمهای درس خونده سر در آوردم؟

میتی چونری سه میتی چونری سه هو آ حالا.....با پنبه با پنبه سرم رو بریدند

چورا گانگا کیناره والا.....این پسره از بین خلافکارها اومده

ایک نار ناولیبادی آلبی کاره آتکلی.....یک دختر جذاب و بی همتا و خواستنی

اوسکی بادی هه دوم هه آیسی من باوان سب دکو اوسکو پالت پالت اور گوم گوم...که دلربایی فریبنده اش همه سرهاروبرمیگردونه

ون نگر ناگر جایه داگر داگر....هر جایی که میره

اور آن گانگ مین جیوتی چامکه جگر جگر.....بدنش مثل سنگهای قیمتی میدرخشه

سوندار بالا پالکون مین لیه ایک اسواپنا لوک.....تو چشمهای خیره کننده اش یک دنیا آرزوست

آداروان مین لیه یووان حالا....لبهاش عصاره جوونیه

ایتلاتی هه بالکاتی تان کا چاندان.....خرامیدن شهوت انگیزش موقع راه رفتن

وو چلک چلک چلکاتی هه.....هوا رو با بدن بلوریش آب پاشی میکنه

و ناین دوار سه تن مین آکه مین مین جلوا جاگاتی هه.....دیدنش تو دلت آتیش به پا میکنه

وو چاندراموکی هه وو چاندارموکی هه.....صورتش درخشش ماه رو داره

وو میرگینی هه.....چشمهاش مثل چشم غزاله

وو روپواتی هه.....اون خوشگله

وو مادوماتی هه.....مثل عسل شیرینه

ایککانیل کانواری هموری صورت یه مرگیی هی هی هی.....یک دختر باکره خوشگل افسوس که به خاطر من گرفتار شده

ایک میتی کاتاری هماره دل مین اوتر گایی هی هی هی.....مثل یک سیخ کباب دلنشین تو قلبم فرو رفته.افسوس

کایسی گوری گوری او تیکی تیکی چوری واه واه.....خیلی نورانی و لطیفه.خیلی بانمکه

میلی چوری تو میلی چوری تو هو آ نیها.....حالا که عاشقش شدم زندگیم شکوفا شده

چورا گانگا کیناره والا.....این پسره از بین خلافکارها اومده

او کایکه پان بنارس والا.....خوردن یک پان که برای بنارسه

پیر تو آیسا کاره دمال....حالا تماشا کن که چی کار میکنم

سیدی کار ده سبکی چال....تا کمر همه رو راست کنم

===========================

Main HoonDon

Don


دنیا مین لوگون نه دیل آپنه پیرتا هه.....مردم این دنیا دوباره به دلهاشون چنگ زدند

آیا هون لکار مین پیر کیتنه هنگامین.....من برگشتم و یه عالمه هیجان با خودم آوردم

زارا دکو کاون آ گایا هه.....ببینید کی اینجاست

زمانه په جو چها گایا هه.....برگشتم تا به دنیاتون حکومت کنم

جمی جیسپه سب نیگاهن.....چه کسی رو بیادتون میاره؟

کولی کیسکی خاطیر هه باهن.....با آغوش باز منتظر کی هستید؟

ایسا دیلدار آیا هه کاون.....این مرد باحال کیه؟

موجکو بهچان لو مین هون دون.....من رو بشناسید من دون هستم

مین زندگی کی بازی لاگا که مات سه خلطا هون جاون.....من زندگیم رو به دست آوردم و با مرگ قمار کردم

نا موجکو غم هه نا موجکو پاروا کاون مرا دشمن هاون.....پشیمون نیستم اهمیتی هم نمیدم که چه کسی رو دشمن خودم کردم

دشمن جو مرا هو رهتا نهی دنیا مین.....هیچکدوم از دشمنام زیاد عمر نمیکنن

باهات هی خطرناک هون مین.....من خیلی خطرناکم

هر ایک پل مین چالاک هون مین.....و همیشه زرنگم

دنیا پیر چیکنه کاون.....چه کسی برگشته که برنده همه دنیا باشه؟

موجکو بهچان لو مین هون دون.....من رو بشناسید من دون هستم

پالکن بیچاهای پاس بولای کیتنی هاسنای موجه.....چشمهاشون داره دعوتم میکننوخیلی از زنها من رو برای خودشون میخوان

لیکن دو آنکن آنکون مین چها که.....ولی این دو تا چشم که گذرا به چشم من نگاه میکنن

اور وه بهکای موجه.....من رو میخکوب کردن

یه نیگاهن یه باتای.....این چشمها به من میگن

راز هه این مین ناشیلن.....که توی اونها یه راز لذتبخش پنهون شده

آجا ساناشا چها راها هه.....من به اونها معتاد شدم

مره دل کو بهکا راها هین.....و قلبم گرفتار طلسمشون شده

دکو بهکا هون آیا دون.....چه کسی اینجا گرفتار این طلسم شده؟

موجکو بهچان او مین هون دون.....من رو بشناسید من دون هستم

===================================


Abgineh

Yeh Mera Dil


یه مرا دل یار کا دیوانا....این دل من دیوونه عشقمه

دیوانا دیوانا پیار کا پروانا....عشق اون مثل شعله آتیش داره تو قلبم میسوزه

آتا هه موجکو پیار مین جل جانا....دلم میخواد بذارم این آتیش کل وجودم رو فرا بگیره

مشکل ها پیار ترا بچکه جانا....و تو هم نمیتونی از شدتش فرار کنی

یه مرا دل یار کا دیوانا....این دل من دیوونه عشقمه

دل وو چاهه جیسه چاهه جیسه یوز پایه....دل من همیشه چیزهایی رو که بخواد به دست میاره

پیار وه یار که جو نام په هی میت جایه....ولی عشقم میتونه زندگیم رو از من بگیره اگر معشوقم بخواد

دل وو چاهه جیسه چاهه جیسه یوز پایه....دل من همیشه چیزهایی رو که بخواد به دست میاره

پیار وه یار که جو نام په هی میت جایه....ولی عشقم میتونه زندگیم رو از من بگیره اگر معشوقم بخواد

جان که بدله مین جان لون نظرانا....من در برابر زندگیت زندگیم رو بهت هدیه میدم

یه میرا دل یار کا دیوانا....این دل من دیوونه عشقمه

دیوانا دیوانا پیار کا پروانا....عشق اون مثل شعله آتیش داره تو قلبم میسوزه

پل پل ایک هلچل دیل مین ایک طوفان هه....هر لحظه ای که میگذره طوفانی تو دلم شدت میگیره

آنه کو هه و منزل جیسکا موچه آرمان هه....هدفی رو که آرزوش رو دارم داره به من نزدیک میشه

بولنا نا توجهه دل که ایک تکرانا....تو هیچوقت اون روزی رو فراموش نمیکنی که قلبهامون به هم برخورد کردند

یه میرا دل یار کا دیوانا....این دل من دیوونه عشقمه

دیوانا دیوانا پیار کا پروانا....عشق اون مثل شعله آتیش داره تو قلبم میسوزه

آتا هه موجکو پیار مین جل جانا....دلم میخواد بذارم این آتیش کل وجودم رو فرا بگیره

مشکل ها پیار ترا بچکه جانا....تو هم نمیتونی از شدتش فرار کنی

یه میرا دل یار کا دیوانا....این دل من دیوونه عشقمه

یه میرا دل یار کا دیوانا....این دل من دیوونه عشقمه

=========================================

 

 

 

/ 0 نظر / 141 بازدید